“kvinnlig kroppsspråk av attraktion”

Den öppna attityden kan också bytas mot ett reflekterande och funderande kroppsspråk vid behov. Att tänka igenom frågor, påståenden eller annan information är seriöst och ger trovärdighet. Det är alltid bra att ta sig tid innan ett svar på en fråga kommer. En reflekterande person avslöjar sig genom att stryka hakan med handen, låter blicken söka sig bortåt och att hållning blir mer avvaktande. Den misstänksamme däremot har gärna korslagda ben, lägger också armarna i kors och rynkar sina ögonbryn. Det känns hos mottagaren, vilket som är vilket, då dessa omedvetna signaler är klara och tydliga för mottagaren.

Du kan bruke kroppsspråket til din egen fordel ved å sende ut kun de beskjedene du ønsker at personen skal motta. Dette gir nemlig deg overtaket! Kroppsspråk har nemlig en del til felles med tekstmeldinger; det er stenografisk informasjon, noe som betyr at informasjonen er rask, direkte og rett på sak.

Det mest intressanta har varit maktspråk för att det varit en tankeställare för mig som person att verkligen fatta att makt kommer i alla former men även att språket har en sådan enorm inflytelse på oss som människor. Jag reflekterade över det här efter att jag varit på möte med stadsförvaltningen för planering av ett torg i ett av Malmös mest utsatta områden. Kommunens representanter talade på ett sätt de uttryckte sig väl men även det var som var tydligt i deras språk att det var dom som hade faktiskt makten i det här mötet.

Ett tydligt tecken du ska kika efter om du vill läsa kroppsspråk är beröringar. Vidrör din flirt ständigt dig av “misstag” eller sitter och snurrar på andra föremål som till exempel vattenglaset framför. Det här är förmodligen inget annat än omedvetna tecken på att hen är helt into you.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this site.

Nästa gång du hittar själv diskutera med personen i fråga, kolla vilken riktning som deras korsade ben är pekade på. Om det är riktad mot dig, dig själv ett litet leende av seger. Men om det inte är med dig, inte tänka på värst. Kolla in de andra kroppsspråk tecken attraktioner nedan för andra tips.

Uppmärksamma hur nära han står till er när ni två är tillsammans. Om han är en västerlänning, kan en närhet inom 3 fot av du tyda på att han gillar dig. Det finns två pålitliga sätt att använda avstånd för att berätta hur han känns om dig. Försök först att närma sig honom. Om han inte återupprätta det ursprungliga avståndet, är det möjligt han gillar dig. För det andra, följa hur långt han står från andra när han talar till dem. Om denna sträcka är märkbart längre än avståndet han står från dig, är det möjligt han vill komma närmare dig, relationship-wise.

Så är det Dieynabas tur. Med sina tjugo år i Sverige har hon ett gott liv med sina fem barn, hon längtar inte bort. Dieynaba talar mycket om att lära sig av livet och av varandra, om att anta utmaningar och vikten av att vilja. Hon har en stor livsvisdom som hon delar med sig av till oss andra, hon är en tröst och en förebild.

Det som jag reagerade mest på och som de flesta säkerligen gjorde var de utbytta rollerna, där kvinnan hade makten och tog i sin tur de flesta besluten medan mannen fokuserade på barn, hem osv. Egentligen ska vi inte behöva reagera på de sättet utan det bör finnas en jämlikhet mellan män och kvinnor som inte får oss att opponera på texten och även andra saker. Men tyvärr så är det inte så eftersom vi har vant oss vid det sättet samhället ser på de både könen och hur varje kön ska vara och bete sig, jag antar att det kommer fortsätta även i framtiden där männen har “makten” och kvinnor är lite mer tillbakadragna än vad männen är. Några ord som jag reagerade på var ordet “dam” istället för “man”, ordet “kvinniskor” istället för “människor”. Det hade jag inte tänkt på innan och anledningen till att vi inte lägger märke till det är för att vi har vant oss vid dem andra orden och de låter även bättre.

– Jobbar man medvetet med överdrivna könsuttryck blir de desto tydligare. Genom att bli medveten om skillnaderna får män och kvinnor större frihet att uttrycka sig själva och ta ställning, underströk Annie Mattsson.

Här är de, de specifika gester och signaler kvinnor gör och uppvisar när de lockas till dig. De har ingen särskild ordning. Kom bara ihåg att om en tjej inte visar någon av dessa under de första 10 minuterna av att prata med dig, men då visar den det, chansen är att hon verkligen gillar dig och blir alltmer sexuellt lockad till dig. Ju mer positiva förändringar du märker desto mer gillar hon dig.