“manliga kvinnliga kroppsspråk skillnader”

Men här har vi en näthatare som är så extremnazistisk och breivikig att han tycker att våld och misshandel är fel, även när det är kvinnor som slår och misshandlar män. Bara en tidsfråga innan Aschberg söker upp honom med sitt basebollträ…

Kommer skillnaden mellan män och kvinnors språk att försvinna? Jo, manligt och kvinnligt kanske på väg att försvinna eftersom vi håller på att bli mer könsneutrala. Vi försöker nu för tiden redan när folk är unga behandla varandra könsneutralt med hjälp av ord som till exempel ”hen” istället för han och hon. Jag tycker själv att ordet ”hen” inte riktigt har slagit igenom hos det svenska folket men vi har börjat behandla flickor och pojkar som jämlikar mer än man gjorde för bara 30 år sedan.

• Förstå hennes kroppsspråk. Om hon har rutinmässigt hennes kropp mot dig när du är med en grupp människor, kan detta vara ett tecken på att undermedvetet har hon mer fokuserat på att interagera med dig mer än någon annan. Också kan hennes öga rörelse vara en viktig indikator–om hon verkar hålla ögonkontakt med dig för en längre tid än vad hon gör med andra, detta tyder på ett intresse och entusiasm i interaktionen. Det föreslås slutligen ofta att spela med hår är en tillförlitlig indikator på en tjejs intresse, eftersom det antyder att hon känns något mer självmedveten än vanligt.

• Tänka på hennes reaktioner under samtal. I synnerhet iaktta hur ofta hon skrattar åt dina skämt jämfört med andra människor. Om hon verkar göra större ansträngning att skratta åt dina skämt än andra människor, är detta sannolikt ett tecken på intresse.

Inte en spänn högre skatt innan slöseriet stoppas by Christian Ekström Vinster i välfärden – här synas lögnerna by Henrik Jönsson “Utflyttningsskatt bygger en ekonomisk Berlinmur runt Sverige” by Christian Ekström

Sexolekt är en relativt ny forskning, inte förrän på mitten av 1970-talet påbörjdes forskningen om språk och kön i samband med varandra. Man sa i början att detta var en feministisk forskning, pga att kvinnans språkbruk ofta sattes i centrum, men allt eftersom forskningen framskred upptäckte man fler och fler olikheter mellan kvinnans och mannens sätt att tala.

Om du kan förstå en människas kroppsspråk, kommer du att få värdefulla insikter i vad han tänker om dig. Du kommer att kunna berätta om en man är intresserad av att dejta dig, vill ha en fling, hoppas på en vänskap eller om han har planer för ett för

Det finns något vi kallar för ”stämplade yrken”, dvs yrken som hänvisar till ett visst kön. Som sjuksyster, eller brandman. Uppfattningar kring dessa jobb är oftast självklara. Alternativet att en sjuksyster är en man eller en brandman en kvinna är oftast förvrängd och vid tillfällen då detta förekommer är tyvärr inte attityden likadan. Som exempelvis om en man skulle arbeta som sjuksyster. Men samtidigt finns det positiva och respektfulla attityder för att man har ett så kallat ”stämplat yrke” och inte tillhör det hänvisade könet. Det kan även inspirera andra till att våga sticka ut också och det anser vi som en mycket positiv sak.

Jag tycker att Ordet hen är ett väldigt bra ord för att man fokuserar inte på könen utan yrket som personen har. Jag tror också att vi i framtiden kommer att börja använda ordet hen eftersom inte kommer lägga mycket uppmärksamhet till könen i utan personen generellt. Det är absolut något som vi kommer att föra vidare i framtiden.

Titta på hennes ögon. Om hon gör en hel del ögonkontakt, bredda sina ögon och generellt fokuserar på dig, då är hon förmodligen attraherad av dig. Detta beror på att ögonkontakt är extremt intima, och det är inte en anslutning som vi gör med vem som helst för en varaktig tid.

Organet avslöjar vad som är inuti våra hjärtan och våra sinnen. Inte konstigt att många människor har dedikerade hela sitt liv att studera kroppsspråk. Genom åren har har dessa experter kommit med många sätt att en person kan tolka icke-verbalt uttryck. Ett av de mer populära exemplen är kroppsspråk tecken attraktioner.

Det enda jag kan störa mig på ibland är personer som speglar för mycket, eller så är det bara jag som är väldigt självmedveten om mitt och andras kroppsspråk och behöver slappna av lite 😛 Det jag vill säga är att jag tycker det kan bli svårt att bryta en spegling när jag blivit medveten om att den andra personen sitter med benet precis som mig och jag inte längre tycker det är bekvämt. Då känns det väldigt olustigt att flytta på mitt ben trots att jag vill det.

• Snabb ögonkontakt. Detta gäller framförallt innan du närmar dig och börjar prata med en tjej. Hon gör ögonkontakt med dig, sedan en delad sekund efter att dina ögon träffas, tittar bort och vänder huvudet antingen nedåt eller till sidan.

Jag anser att orden man/herre/män kommer inte förändras mycket i framtiden eftersom man vill ha kvar det förflutna som man har kommit på och att man vill bevara det gamla ordspråket. Dessa orden är ord som är standard ord och vårt språk så vi kommer ha kvar de så som alla andra ord men det kommer komma ny ersättnings ord, precis som det alltid händer. Förr så använde man ordet herre nu ändvänder man mer man/män så det kan komma nya ord men man vill inte heller ta bort det gamla som har funnits länge så dessa ord kommer inte förändras.

De flesta tjejer kommer att exponera sina handleder och flata handen bara för folk att de antingen är intresserade av eller redan bekväm med. Detta är en undermedveten display för att vara undergiven till dig, där hennes kropp säger ”Jag dras till dig och väntar på dig att göra ett drag. Det här är en gest som ofta används av flickor som är blyg, så när det handlar om en flicka som kan vara en bit som saknas i sociala färdigheter, alltid hålla ett öga på sina handleder och palmer.